Energie Prestatie Keuring.nl

Hét portal voor EPK in Nederland

Auteur: admin

Eerste EPK-scan Maastricht-Aachen Airport uitgevoerd bij Travel’Inn

Momenteel krijgen bedrijven in Limburg de kans om middels een Energieprestatiekeuring (EPK) te toetsen of zij aan de Wet Milieubeheer voldoen. Bij het eerste bedrijf op Maastricht Aachen Airport, Travel’Inn Cateringservices, is inmiddels een EPK-scan uitgevoerd. Driven By Values BV heeft op 21 november bij Travel’Inn een scan uitgevoerd naar de mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Travel’Inn hecht veel waarde aan duurzaamheid en een duurzaam en groen imago. Het bedrijf is actief bezig met verduurzaming, maar was niet op de hoogte van de energieparagraaf van de Wet Milieubeheer. Binnenkort worden de uitkomsten van de scan met Travel’Inn gedeeld en kan het bedrijf starten met het nemen van de wettelijk verplichte maatregelen. Nadat deze zijn uitgevoerd verkrijgen zij een keurmerk van de omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg. Zo wordt Travel’Inn officieel een groene koploper in Zuid-Limburg.

Ook geïnteresseerd in EPK-scan? Tot in maart 2017 kunt u gebruik maken van de ondersteuning die wordt verzorgd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Limburg en enkele Limburgse gemeenten. Meldt u aan voor een scan of stuur uw vragen naar het volgende e-mailadres: info@energieprestatiekeuring.nl

 

EPK Limburg initiatief van de maand van ECEonline

Initiatief van de maand september: Projectplan Uitvoering prestatieafspraken Nationaal Energieakkoord in Limburg

Energie expertise

Om energiebesparing goed te borgen wordt in Limburg bij de twee uitvoeringsdiensten de RUD Zuid-Limburg en RUD Limburg-Noord gewerkt aan het realiseren van expertise omtrent energiebesparing . Het doel is om energiebesparing bij toezicht en handhaving van de Wet milieubeheer (artikel 2.15) meer prioriteit te geven en structureel te borgen. Met de inzet van circa 2,5 voltijd energiespecialisten en het bezoeken van de 10% grootste bedrijven kan 2,64 Peta joule (PJ) energiebesparing bereikt worden. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 47.500 huishoudens of de opbrengst van 26 windmolens. Voor het structureel borgen van energie expertise in heel Limburg is ongeveer 4 ton per jaar nodig.

Lees verder

EPK presentatie Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport (BMA)

Het bestuur van BMA nodigt u uit voor een bedrijfsbezoek aan ENGIE Services Zuid. Engie heeft als visie een verantwoorde en duurzame groei. In de komende decennia maken bedrijven de overgang van een fossiele naar een volledig duurzame energie huishouding. Een grote opgave, waarbij zij zich richten op diverse maatschappelijke ontwikkelingen met een grote impact: de energietransitie, verduurzaming, digitalisering en veranderende verhoudingen, oftewel nieuwe netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden.  Onze gastheer Oscar Vandeberg zal jullie meenemen in dit proces. Eén van de instrumenten die ondernemers handvaten geven om hun energiebesparende maatregelen en resultaten in kaart te brengen is de net ingevoerde EnergiePrestatieKeuring (EPK) Peter Mertens van DBV zal jullie meenemen in het hoe en wat van deze keuring.

Lees verder

© 2018 Energie Prestatie Keuring.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑