Initiatief van de maand september: Projectplan Uitvoering prestatieafspraken Nationaal Energieakkoord in Limburg

Energie expertise

Om energiebesparing goed te borgen wordt in Limburg bij de twee uitvoeringsdiensten de RUD Zuid-Limburg en RUD Limburg-Noord gewerkt aan het realiseren van expertise omtrent energiebesparing . Het doel is om energiebesparing bij toezicht en handhaving van de Wet milieubeheer (artikel 2.15) meer prioriteit te geven en structureel te borgen. Met de inzet van circa 2,5 voltijd energiespecialisten en het bezoeken van de 10% grootste bedrijven kan 2,64 Peta joule (PJ) energiebesparing bereikt worden. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 47.500 huishoudens of de opbrengst van 26 windmolens. Voor het structureel borgen van energie expertise in heel Limburg is ongeveer 4 ton per jaar nodig.

Lees verder