Momenteel krijgen bedrijven in Limburg de kans om middels een Energieprestatiekeuring (EPK) te toetsen of zij aan de Wet Milieubeheer voldoen. Bij het eerste bedrijf op Maastricht Aachen Airport, Travel’Inn Cateringservices, is inmiddels een EPK-scan uitgevoerd. Driven By Values BV heeft op 21 november bij Travel’Inn een scan uitgevoerd naar de mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Travel’Inn hecht veel waarde aan duurzaamheid en een duurzaam en groen imago. Het bedrijf is actief bezig met verduurzaming, maar was niet op de hoogte van de energieparagraaf van de Wet Milieubeheer. Binnenkort worden de uitkomsten van de scan met Travel’Inn gedeeld en kan het bedrijf starten met het nemen van de wettelijk verplichte maatregelen. Nadat deze zijn uitgevoerd verkrijgen zij een keurmerk van de omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg. Zo wordt Travel’Inn officieel een groene koploper in Zuid-Limburg.

Ook geïnteresseerd in EPK-scan? Tot in maart 2017 kunt u gebruik maken van de ondersteuning die wordt verzorgd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Limburg en enkele Limburgse gemeenten. Meldt u aan voor een scan of stuur uw vragen naar het volgende e-mailadres: info@energieprestatiekeuring.nl