Wilt u een Energieprestatiekeuring (EPK) laten uitvoeren en een certificaat ontvangen?

Om een EPK te verkrijgen moeten de volgende drie stappen doorlopen worden:

  1. Doe de EPK-test (invullen maatregelenlijsten van de Wet milieubeheer).
  2. Vul de lijst in of vraag hulp,
  3. Stuur de ingevulde lijst en bewijs van genomen maatregelen naar de controle-instantie.

1. EPK-test (maatregelenlijsten) invullen

De Wet milieubeheer (Wm) verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Om bedrijven tegemoet te komen zijn de maatregelen voor bepaalde branches verzameld in maatregelenlijsten. Op de website Infomil vindt u de vragenlijsten voor het EPK. Deze vragenlijst bestaat uit een lijst van maatregelen per branche (o.a. horeca, autobranche, houtbewerkende bedrijven, etc.). Door het invullen van deze vragenlijst krijgt u inzicht in hoeverre er voor uw gebouw(en) al energiebesparende maatregelen zijn genomen, of wat de mogelijkheden zijn voor verdere energiebesparing. Op de EPK-website van het Energiecentrum zijn ook veel maatregelenlijsten te vinden voor de zwaardere industrie en automotive.

2. Maatregelenlijsten (laten) invullen

Nadat u de maatregelenlijsten heeft gedownload, kunt u deze invullen en kijken welke maatregelen u nog moet nemen? Heeft u vragen over het invullen van de lijst? Dan kunt u als deelnemer aan het project met uw te vragen terecht bij de EPK-coördinator. Stel uw vragen via het contactformulier.

Indien u een grote energieverbruiker bent en/of  een complexe installatie heeft en niet zelf kunt bepalen welke maatregelen u uit moet voeren om aan de Wet milieubeheer te voldoen, dan kunt u een maatwerkadvies laten uitvoeren. Er komt een adviseur bij u langs om (gezamenlijk) te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. Vraag een maatwerkadvies aan via het contactformulier.

3. Stuur de maatregelenlijst en bewijs van genomen maatregelen op naar de controle-instantie

Wanneer u de lijst heeft ingevuld en eventueel de benodigde maatregelen heeft getroffen, dan kunt u de lijst, samen met bewijs van eventueel genomen maatregelen, opsturen naar de lokale Toezichthouder (RUD). Na goedkeuring van de toezichthouder, ontvangt u een bevestiging van uw EPK en een sticker die u met trots op uw pand kan plakken!

Momenteel wordt deze procedure nog nader uitgewerkt. Wanneer de exacte procedure bekend is, dan wordt dit gepubliceerd op deze website. Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief om geen enkele update te missen.