Is de EPK voor mij?

Hoewel de energie prestatie keuring voor de meeste bedrijven toepasbaar is, vallen sommige bedrijven buiten de doelgroep. De doelgroep van de EPK is de bedrijven waarvoor de Wet milieubeheer van toepassing is. Dit zijn bedrijven met een energieverbruik zoals beschreven in onderstaande tabel.

 MinimumMaximum
Elektriciteits verbruik50.000 kWh200.000 kWh
Aardgas verbruik25.000 m375.000 m3

Wanneer uw bedrijf een energieverbruik heeft dat aan één of beide verbruikseis(en) voldoet geldt de Wet milieubeheer voor u en kunt u aan de slag met de EPK.

Wat kan een EPK voor mij betekenen?