Initiatief van de maand september: Projectplan Uitvoering prestatieafspraken Nationaal Energieakkoord in Limburg

Energie expertise

Om energiebesparing goed te borgen wordt in Limburg bij de twee uitvoeringsdiensten de RUD Zuid-Limburg en RUD Limburg-Noord gewerkt aan het realiseren van expertise omtrent energiebesparing . Het doel is om energiebesparing bij toezicht en handhaving van de Wet milieubeheer (artikel 2.15) meer prioriteit te geven en structureel te borgen. Met de inzet van circa 2,5 voltijd energiespecialisten en het bezoeken van de 10% grootste bedrijven kan 2,64 Peta joule (PJ) energiebesparing bereikt worden. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 47.500 huishoudens of de opbrengst van 26 windmolens. Voor het structureel borgen van energie expertise in heel Limburg is ongeveer 4 ton per jaar nodig.

Michael Lezer, energiespecialist (OZHZ & student aan de HAS): “Het mooie van dit project is dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid haar kennis deelt met Limburg en ik een mooie afstudeeropdracht kan uitvoeren. De uitdaging voor mij is om draagvlak te creëren bij de 33 gemeenten en voor heel Limburg een zelfde aanpak voor energiebesparing uit te rollen.

Margreet van Gastel, programmamanager ECE: “Ook bij energiebesparing bedrijven wordt steeds duidelijk dat onderwijs,onderzoek en ondernemers hand in hand gaan. En zorginstellingen vormen een belangrijk potentieel waar winst te behalen valt. Daarom wordt de pluim van deze maand uitgereikt aan een jonge onderzoeker die vanuit deze keten werkte.”

Naar aanleiding van Projectplan Uitvoering prestatieafspraken Nationaal Energieakkoord in Limburg zijn inmiddels wat mooie stappen gezet. Sinds eind 2015 zijn in het kader van energiebesparing 140 zorginstellingen in Limburg bezocht. Het project is een enorm succes. Het energiebesparingspotentieel bij de zorginstellingen is ongeveer 0,35 PJ. Waarbij ook instellingen zelf hun woningen in de wijk doen en we hebben een leergroep opgericht, waar op 1 na alle zorginstellingen aan deel nemen. Samen met Infomil hebben we ruim 80 “toezichthouders” in Limburg een basistraining gegeven. Daarnaast gaan we samen met Driven by valeus, de EPK in Limburg met succes uitrollen.

Energieambassadeurs

Uit de gesprekken blijkt dat slechts enkele gemeenten in Limburg beschikken over medewerkers die enige kennis en ervaring hebben op het gebied van energie. Deze kennis is vaak gericht op duurzame energievoorziening of energiebesparing bij woningen. Om in Limburg de komende jaren de doelstellingen op het gebied van energiebesparing te realiseren, moeten gemeenten kunnen beschikken over energiespecialisten die ook bedrijven kunnen motiveren en overtuigen. Gelet op de schaarste aan energiespecialisten en de kosten van de inzet, ligt het voor de hand dergelijke specialisten op regionaal of provinciaal niveau als energieambassadeurs in te zetten.

Michael Lezer: “Een energieambassadeur is net zo onmisbaar als de geluids- of bodemspecialist. Mijn oproep aan alle provincies en regio’s: zorg voor een energieambassadeur, hij kan de bruggen bouwen en helpen grote stappen te zetten in de besparing van energie.”

Meer branches

In september wordt een projectplan gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Deze keuze heeft te maken met de extra toezichthouders die door het ministerie worden aangeboden. De opzet is om komende tijd te starten met het voortgezet onderwijs. Verder staan de 100 grootste kantoren in Limburg in de planning, waaronder alle gemeentehuizen.

Michael Lezer: “Het gaat erom met kennis en ervaring de ondernemer te helpen en te overtuigen. De kern van de aanpak is dat je op gevoel, met passie en flair veel meer kunt bereiken.

Lees hier het originele artikel op de website van ECEonline